ANK_ARCHIWUM NARODOWE KRAKÓW
PROJEKT KONKURSOWY 2015 (NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE)
Bezpieczeństwo, dostępność społeczna, wpisanie w kontekst
IDEA
 
Projektowany obiekt, niezależnie od najistotniejszego funkcjonalnego znaczenia w skali obiektów archiwalnych w Polsce, ma także w skali lokalnej strategiczne znaczenie dla przyszłego rozwoju urbanistyki rejonu ulicy Rakowickiej i Wita Stwosza. Stworzy on nowy punkt odniesienia dla inwestycji w tym rejonie, a jednocześnie sam podporządkowuje się prestiżowemu historycznemu i współczesnemu kontekstowi – począwszy od Cmentarza Rakowickiego, przez historyczny zespół budynków wojskowych a także nową siedzibę Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza. Układ funkcjonalny i kompozycyjny obiektu podporządkowuje się tej logice kierunków komunikacji i jednocześnie całkowicie wykorzystuje naturalne walory widokowe miejsca.
Budynek nie sprawia wrażenia zamkniętego, niedostępnego obiektu i instytucji, kryjącego w sobie tajne i niedostępne materiały archiwalne, lecz łącząc monumentalność, poczucie bezpieczeństwa i solidności - otwiera się na społeczeństwo.
 
Projektując budynek archiwalny założono, że ochrona materiałów archiwalnych jest główna zasadą projektowania, a budynek zostanie podzielony na segmenty by zmniejszyć straty spowodowane np. pożarem czy zalaniem, zachowując jednocześnie - korzystną ze względów ekonomicznych, energetycznych i klimatycznych - zwartość bryły.
Budynek nie sprawia wrażenia zamkniętego, niedostępnego obiektu i instytucji, kryjącego w sobie tajne i niedostępne materiały archiwalne, lecz łącząc monumentalność, poczucie bezpieczeństwa i solidności - otwiera się na społeczeństwo.
Architektura budynku archiwum i jego pomieszczeń wewnętrznych (części publicznych – np. pracownie naukowe, sale edukacyjno-konferencyjne) ma charakter otwarty, przyjazny dla użytkownika zachęcający do wejścia i interakcji, do wielokrotnego jego odwiedzania nie tylko po to, aby skorzystać z materiałów archiwalnych, ale także z innych ofert archiwum. Placówka może mieć również charakter usługowy, nastawiony na realizację potrzeb użytkowników.

Budynek Archiwum Narodowego w Krakowie cechuje wysoka jakość architektury, zgodna z misją i wizją archiwów a jednocześnie prostota i oryginalność mająca na celu łatwą identyfikację przez mieszkańców. Nowoczesne standardy budowy, idące w parze z przyjazną, podkreślająca otwartość i łatwość dostępu atmosferą, szczególna dbałość o bezpieczeństwo archiwaliów, pracowników i użytkowników, oraz łatwość udostępniania zbiorów stanowią charakterystyczne cechy dobrze funkcjonującej placówki Archiwum. Projekt zwraca szczególną uwagę na umożliwienie działań popularyzatorsko-edukacyjnych oraz ekspozycji zbiorów, przy jednoczesnym podkreśleniu rangi obiektu i pełnionych przez niego funkcji.
Nowy budynek Archiwum Narodowego w Krakowie, ma być przykładem obiektu użyteczności publicznej charakteryzującego się trwałością, niskimi kosztami utrzymania, ekonomicznym i efektywnym wykorzystaniem technologii, materiałów, urządzeń energooszczędnych i zminimalizowanym zużyciem energii. Bardzo istotnymi, z uwagi na dostępność, są funkcjonalności dostosowujące obiektu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjności dla pozostałych grup społecznych, w tym młodzieży.

Zobacz pozostałe projekty

w górę