BŁK - Układ urbanistyczny Warszawa- Białołęka
Projekt nowej dzielnicy dla miasta  Warszawy o powierzchni ok. 180 ha. Zespół urbanistyczny w skład którego wchodzą m.in. kościół, budynki oświatowe, budynki użyteczności publicznej, centrum konferencyjne, muzeum, dom opieki, zespoły zabudowy wielorodzinnej, zespoły zabudowy jednorodzinnej, założenia parkowe,
Projekt stanowi dowiązanie i rozwinięcie założeń urbanistycznych z przełomu XIX i XX wieku dla dzielnicy rejonu warszawskiej Białołęki

Zobacz pozostałe projekty

w górę