Centrum Muzyki Kraków
I nagroda w konkursie / 1st prize
 

IDEA:
Krakowskie Centrum Muzyki – przełamująca bariery urbanistyczne, społeczno–ekonomiczna transformacja tkanki miejskiej, będąca motorem gospodarczym dla zdegradowanej części miasta.
 
IDEA:
Cracow Music Center- Breaking the urban barriers
socio-economic urban transformation powering the economy of degraded part of a city.

URBANISTYKA I KONTEKST MIASTA:

Brutalnie przecinający śródmieście Krakowa nasyp kolejowy, jest barierą urbanistyczną, wysoce utrudniającą zrównoważony rozwój ekonomiczny sąsiadujących ze sobą dzielnic miejskich. Ciągi handlowo-usługowe, opierające się w dużej mierze na komunikacji pieszej, do prawidłowego funkcjonowania, z ekonomicznego punktu widzenia, wymagają zapewnienia swobodnego przepływu ludzi. Likwidacja głównych barier i krawędzi miejskich skutkowałaby, kreacją nowej przestrzeni publicznej w śródmieściu Krakowa - zespalającej gospodarczo dzielnice i kierunkującej rozwój miasta w ramach dogęszczenia jego istniejącej tkanki.
Zastąpienie nasypu kolejowego, izolowaną akustycznie estakadą, mieszczącą w ramach swojej wysokości, kubatury szeroko pojętego spektrum usług, prowadziłoby do utworzenia nowych sub-centrów miejskich, będących kluczowymi punktami dla zrównoważonego rozwoju ekonomicznego Krakowa. Dogęszczenie zabudowy miejskiej, będące efektem dynamicznego przyspieszenia gospodarczego, pozwoliłoby w dalszej perspektywie na podniesienie jakości życia mieszkańców i zmianę charakteru zapomnianych części miasta.
Partnerstwo publiczno-prywatne, w ramach którego realizowane byłyby priorytetowe węzły zielonego szlaku ekonomicznego, umożliwiłoby wielopłaszczyznowy rozwój gospodarczy Starego Miasta, wiążąc je z projektowaną, otwartą na Wisłę, dzielnicą artystyczno – kulturalną Centrum Muzyki w Krakowie.
Przekraczanie, w ramach pieszych korytarzy handlowo-usługowych, barier utworzonych przez ruchliwe ciągi komunikacji kołowej, usprawnienie komunikacji publicznej planowaną siecią Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i powiązanie zlokalizowanych na przeciwległych brzegach Wisły dzielnic o dopełniającym się wzajemnie typie funkcjonalnym, wskazuje kierunek rozwoju Krakowa oparty o dogęszczenie i podniesienie jakości istniejących przestrzeni miejskich.
 
 
URBAN DESIGN AND CITY CONTEXT
 
 
The city center of Cracow has been brutally divided into two parts by the railroad, which crosses the city south-north.
It makes the urban barrier and slow down the sustainable development of a neighboring quarters.
An accessible pedestrian traffic flow is a basic requirement to provide well communicated city. The commercial foot tracks determine urban life and have the basic impact to proper functionality.
Clearing the urban barriers alongside the railroad would connect the divided sides of town, and would create the new public space in the city.The idea is to create a multifunctional space (as a commercial foot passage) under railroad (replacing existing earthwork to a sound-insulated viaduct)
It would open the space of the city on pedestrian lever and connect the divided quarters.
“The released space” would be a challenge to create the new “city spots” and in the same time it would bring on the variety of commercial and cultural activities.
In the future, together with economy rise and densification it would let to enhance the quality of life of habitants and change “the face of forgotten city”.
That would be the key to sustainable development of a town.
There is also an idea to establish ‘public-private sector partnership’ which would realize their goals such as ‘a green junction’.
The ‘green junctions’ would be the priory parts of proposed commercial track connecting Old City center with new planned artistic quarter called Cracow Music Center, situated next to river Vistula. The main direction of proposed development is to make pedestrian communication space friendly and attractive.
Crossing the urban barriers via green, commercial footways and
improvement of public transport are the proposed solutions of that idea.
There is new planned Suburban Rail, (using the existing railroad),
Also, the connection of two sides of river Vistula will integrate life in town. Opposite quarters would correspond with each other and fulfill the complementary functions.
Finally in that idea the design a landscaped area should take into account a complementary densification and enhance the quality of life of people in existing urban spaces.
Those are, the main direction to idea of development of that part of Cracow.
 
UKŁAD FUNKCJONALNY NOWEJ DZIELNICY
 
Cechą charakterystyczną dla Centrum Muzyki w Krakowie, jest kierunek kształtowania generujący korzyści kulturalno – ekonomiczne. Gęste przeplatanie funkcji dąży do wzajemnej integracji różnych grup społecznych, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnego charakteru stref funkcjonalnych i eliminacji konfliktów użytkowych.
 
Wielopłaszczyznowe użytkowanie przestrzeni, wzajemne przenikanie i dopełnianie się funkcji, obiekty pozwalające na swobodną i dynamiczną adaptację w zależności od zaistniałych potrzeb np. plac publiczny / przestrzeń wystawowa / powiększone foyer plenerowe Filharmonii, a także wielopoziomowe rozwiązanie funkcji, charakteryzujące się bezkolizyjnym użytkowaniem budynków przez całą dobę – stanowią o wysokiej wartości użytkowo – gospodarczej założenia
 
Rozmieszczenie funkcji w ramach nowego centrum, w nawiązaniu do kontekstu miejsca, efektywnie integruje nowo-projektowaną zabudowę z istniejącymi uwarunkowaniami, stając się zaczynem do etapowego rozwoju dzielnicy. Rewitalizacja pobliskich obszarów – generowana automatycznie przez motor ekonomiczno – gospodarczy miasta muzyki, nawiązuje do istniejących funkcji sąsiednich kwartałów zabudowy, zachowując ciągłość i utrwalając pozytywne czynniki charakteryzujące miejsce.
 
Sztuka, muzyka, wysoka kultura, produkcja i edukacja artystyczna, to ogół przymiotów, których głównym celem jest biznesowo-kulturalna promocja Krakowa.
 
Efektywna ekonomicznie możliwość rozwoju artystycznego, produkcja wiedzy, implikacja rynkowa studentów Akademii Muzycznej i związanych ze sztuką kierunków Krakowskiej Akademii, dwutorowość równoległa praktyki i nauki, dają większe szanse i możliwości znalezienia zatrudnienia potencjalnym absolwentom, jak i stanowią o gospodarczej sile napędowej projektowanego Centrum Muzyki w Krakowie.
 
PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA ENERGETYCZNE
 
Fitoplankton i algi morskie produkują 98%, co czyni je głównym źródłem tlenu w ziemskiej atmosferze.
Powierzchnia przekrycia Centrum Muzyki bazuje na systemie do produkcji energii z glonów morskich, opracowanym w oparciu o osiągnięcia zespołu naukowców BFS, przy wsparciu uniwersytetu w Alicante. Zasada działania opiera się, na wykorzystaniu dużej, dobrze nasłonecznionej powierzchni, w której miąższości magazynowana jest woda z niewielką ilością alg morskich. W ciągu dnia algi pod wpływem promieniowania słonecznego pobudzane są do dynamicznego rozmnażania, postępującego w przyroście geometrycznym, czego rezultatem jest osiągnięcie przez nie, pełnej objętości piątej elewacji w niespełna osiem godzin. Uzyskana w ten sposób wysokokaloryczna pulpa fitoplanktonu, transportowana jest do podziemnych wirówek, których zadaniem jest wytrącenie masy stałej z zawiesiny, a następnie przetworzenie i produkcja biopaliwa, magazynowanego w zbiornikach pod główną płytą placu publicznego.
 
Dzięki wykorzystaniu dwutlenku węgla z wnętrza Filharmonii jako substratu do procesu produkcji energii, i zastąpieniu go wysoko natlenionym powietrzem o odpowiedniej dla pory roku temperaturze, pozwala wyeliminować konieczność użycia klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Muzyki.ROZWIĄZANIA ENERGETYCZNE
 
Fitoplankton i algi morskie produkują 98%, co czyni je głównym źródłem tlenu w ziemskiej atmosferze.
Powierzchnia przekrycia Centrum Muzyki bazuje na systemie do produkcji energii z glonów morskich, opracowanym w oparciu o osiągnięcia zespołu naukowców BFS, przy wsparciu uniwersytetu w Alicante. Zasada działania opiera się, na wykorzystaniu dużej, dobrze nasłonecznionej powierzchni, w której miąższości magazynowana jest woda z niewielką ilością alg morskich. W ciągu dnia algi pod wpływem promieniowania słonecznego pobudzane są do dynamicznego rozmnażania, postępującego w przyroście geometrycznym, czego rezultatem jest osiągnięcie przez nie, pełnej objętości piątej elewacji w niespełna osiem godzin. Uzyskana w ten sposób wysokokaloryczna pulpa fitoplanktonu, transportowana jest do podziemnych wirówek, których zadaniem jest wytrącenie masy stałej z zawiesiny, a następnie przetworzenie i produkcja biopaliwa, magazynowanego w zbiornikach pod główną płytą placu publicznego.
 
Dzięki wykorzystaniu dwutlenku węgla z wnętrza Filharmonii jako substratu do procesu produkcji energii, i zastąpieniu go wysoko natlenionym powietrzem o odpowiedniej dla pory roku temperaturze, pozwala wyeliminować konieczność użycia klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Muzyki.PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA ENERGETYCZNE
 
Fitoplankton i algi morskie produkują 98%, co czyni je głównym źródłem tlenu w ziemskiej atmosferze.
Powierzchnia przekrycia Centrum Muzyki bazuje na systemie do produkcji energii z glonów morskich, opracowanym w oparciu o osiągnięcia zespołu naukowców BFS, przy wsparciu uniwersytetu w Alicante. Zasada działania opiera się, na wykorzystaniu dużej, dobrze nasłonecznionej powierzchni, w której miąższości magazynowana jest woda z niewielką ilością alg morskich. W ciągu dnia algi pod wpływem promieniowania słonecznego pobudzane są do dynamicznego rozmnażania, postępującego w przyroście geometrycznym, czego rezultatem jest osiągnięcie przez nie, pełnej objętości piątej elewacji w niespełna osiem godzin. Uzyskana w ten sposób wysokokaloryczna pulpa fitoplanktonu, transportowana jest do podziemnych wirówek, których zadaniem jest wytrącenie masy stałej z zawiesiny, a następnie przetworzenie i produkcja biopaliwa, magazynowanego w zbiornikach pod główną płytą placu publicznego.
 
Dzięki wykorzystaniu dwutlenku węgla z wnętrza Filharmonii jako substratu do procesu produkcji energii, i zastąpieniu go wysoko natlenionym powietrzem o odpowiedniej dla pory roku temperaturze, pozwala wyeliminować konieczność użycia klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Muzyki.
 
 
PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA ENERGETYCZNE
 
Fitoplankton i algi morskie produkują 98%, co czyni je głównym źródłem tlenu w ziemskiej atmosferze.
Powierzchnia przekrycia Centrum Muzyki bazuje na systemie do produkcji energii z glonów morskich, opracowanym w oparciu o osiągnięcia zespołu naukowców BFS, przy wsparciu uniwersytetu w Alicante. Zasada działania opiera się, na wykorzystaniu dużej, dobrze nasłonecznionej powierzchni, w której miąższości magazynowana jest woda z niewielką ilością alg morskich. W ciągu dnia algi pod wpływem promieniowania słonecznego pobudzane są do dynamicznego rozmnażania, postępującego w przyroście geometrycznym, czego rezultatem jest osiągnięcie przez nie, pełnej objętości piątej elewacji w niespełna osiem godzin. Uzyskana w ten sposób wysokokaloryczna pulpa fitoplanktonu, transportowana jest do podziemnych wirówek, których zadaniem jest wytrącenie masy stałej z zawiesiny, a następnie przetworzenie i produkcja biopaliwa, magazynowanego w zbiornikach pod główną płytą placu publicznego.
 
Dzięki wykorzystaniu dwutlenku węgla z wnętrza Filharmonii jako substratu do procesu produkcji energii, i zastąpieniu go wysoko natlenionym powietrzem o odpowiedniej dla pory roku temperaturze, pozwala wyeliminować konieczność użycia klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Muzyki.
 
PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA ENERGETYCZNE
 
Fitoplankton i algi morskie produkują 98%, co czyni je głównym źródłem tlenu w ziemskiej atmosferze.
Powierzchnia przekrycia Centrum Muzyki bazuje na systemie do produkcji energii z glonów morskich, opracowanym w oparciu o osiągnięcia zespołu naukowców BFS, przy wsparciu uniwersytetu w Alicante. Zasada działania opiera się, na wykorzystaniu dużej, dobrze nasłonecznionej powierzchni, w której miąższości magazynowana jest woda z niewielką ilością alg morskich. W ciągu dnia algi pod wpływem promieniowania słonecznego pobudzane są do dynamicznego rozmnażania, postępującego w przyroście geometrycznym, czego rezultatem jest osiągnięcie przez nie, pełnej objętości piątej elewacji w niespełna osiem godzin. Uzyskana w ten sposób wysokokaloryczna pulpa fitoplanktonu, transportowana jest do podziemnych wirówek, których zadaniem jest wytrącenie masy stałej z zawiesiny, a następnie przetworzenie i produkcja biopaliwa, magazynowanego w zbiornikach pod główną płytą placu publicznego.
 
Dzięki wykorzystaniu dwutlenku węgla z wnętrza Filharmonii jako substratu do procesu produkcji energii, i zastąpieniu go wysoko natlenionym powietrzem o odpowiedniej dla pory roku temperaturze, pozwala wyeliminować konieczność użycia klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Muzyki.
 
ECO - FRIENDLY SOLUTIONS
 
The roof surface of Music Center is covered with system producing the energy based on phytoplankton. The system is based on the achievements of the BFS scientist of University of Alicante.
The general layer of a system is placed on the roof and include the water with a little amount of phytoplankton. The rule to make it works is to use wide sunny surface.
In the day time by solar radiation the phytoplankton is stimulated to dynamic multiplication. The system transports the production of phytoplankton to the underground mechanism which produces the biofuel. The biofuel is stored under the main square slab.THE ECOLOGICAL SOLUTIONS TO RENEWABLE ENERGY
 
Phytoplankton produces 98% of oxygen, what makes the main source of producing the oxygen on earth.
PODSUMOWANIE
 
Miasto jako wolnorynkowy inwestor, poprzez zróżnicowanie funkcjonalne nowej dzielnicy, zarabia na promowaniu i pomocy w artystycznym rozwoju utalentowanych ludzi, zaspokajając jednocześnie szeroki zakres potrzeb różnych grup społecznych. Nowe centrum generuje ponadto swobodny ruch w ramach ciągów usługowych, zespalając komunikacyjnie i funkcjonalnie pobliskie obszary miasta.
 
SUMMATION
The town as free market investor, get the profits on the promotion the talented people, at the same time realize the need of diverse social groups.
New center generates an attractive range of cultural and commercial activities. The communication is transparent and accessible from each direction of town, what improve and merge the social relationship, at the same time integrating the urban life.
Autorzy:
Gowin Bartłomiej                                               
Siuta Krzysztof
 
Współpraca:
Chmielowiec Wojciech
Czech Karolina
Janus Tomasz
w górę