KKK_Konkurs KOŁO Katowice
WYRÓŻNIENIE 2013
Miejski zespół sanitarny, poprawa jakości sanitarnej miasta, rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni.

 
 
IDEA
 
Zdegradowany obszar ulicy Tylnej Mariackiej i tunelu pieszego, wymaga transformacji zarówno w płaszczyźnie jakościowej, jak i funkcjonalno-użytkowej. Postępująca rewitalizacja, której zaczynem było udrożnienie rzeczonej ulicy, znajduje swoją kontynuację i rozwinięcie w projekcie. Wartość dodana - szklana forma, stanowić ma zamknięcie perspektywiczne wnętrza urbanistycznego. Przyczynia się do wzmocnienia istniejących powiązań kontekstu urbanistycznego, odrestaurowania zabytkowego portalu, wprowadzenia świetlnych elementów ekspozycyjnych - podnoszących bezpieczeństwo i jakość tunelu.
Znajdujący się po przeciwnej stronie przejścia podziemnego komercyjny pawilon, połączony jest świetlnym pasem ekspozycyjnym z zespołem toalet publicznych, stanowiącym ramę zabytkowego portalu. Podświetlone w szklanych gablotach prace, nawiązują dialog z istniejącymi na ścianach szczytowych muralami, w praktyce „świecąca” ściana tunelu przełamuje mrok i zwiększa bezpieczeństwo miejsca.
EKOLOGIA, EKONOMIA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ:
 
Projektowany zespół sanitarny, oparty jest o systemowe rozwiązania konstrukcyjne płyt magnezowych, pozwalające na swobodną aranżację poszczególnych segmentów pawilonu, w zależności od potrzeb kontekstu urbanistycznego. Właściwości płyt magnezowych stwarzają środowisko odporne na grzyby i pleśń. Modułowa konstrukcja kompozytowa utrzymuje określony komfort cieplny co zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło. Homogeniczność materiałowa okładzin ze szkła hartowanego i stali nierdzewnej, gwarantuje wysoką wandaloodporność i higieniczność zespołu. Elementy wyposażenia z linii KOŁO, stanowią wysokiej jakości dopełnienie systemowej przestrzeni.
Zespół sanitarny zaprojektowany został jako niezależny energetycznie. Nasłoneczniona, południowa fasada zespołu jest zbiornikiem fitoplanktonu, który stanowi główne źródło tlenu w ziemskiej atmosferze (98%), a w przypadku pawilonu – podstawowe źródło energii. Zasada i sposób działania instalacji, przedstawiony jest na załączonych schematach. Czysty tlen, który jest „produktem ubocznym” procesu wytwarzania energii, tłoczony jest do wnętrz pawilonu, uzdatniając i podnosząc jakość powietrza.
 

Zobacz pozostałe projekty

w górę