/ indywidualne projekty architektoniczne

/ indywidualne projekty architektoniczne

Kompleksowe wsparcie na każdym etapie projektu i realizacji:
/ analizy uwarunkowań
/ wnioski o warunki zabudowy
/ pozwolenia na budowę
/ inwentaryzacje wielobranżowe
/ programy funkcjonalno-użytkowe (PFU)
/ projekty koncepcyjne, budowlane, przetargowe
/ projekty wykonawcze
/ projekty wnętrz i detali architektonicznych
/ audyty energetyczne
/ uzgodnienia dokumentacji ppoż
/ nadzór autorski
/ przedmiary i kosztorysy wykonalności założeń projektowych
/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)
/ opracowania do uzyskania certyfikacji ekologicznej LEED oraz BREEAM
/ identyfikacja wizualna
/ wizualizacje i animacje fotorealistyczne