/ Zabudowa szeregowa w Oświęcimiu

Strzelecka - ogrody parkowe w Oświęcimiu

/Typ: zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
/Lokalizacja: Oświęcim, województwo małopolskie
/Rok: 2022-2023
/Status: w trakcie realizacji
/Powierzchnia: 27 budynków dwu-lokalowych
/Zakres opracowania: projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, nadzory autorskie
/Autor: Bartłomiej Gowin, Krzysztof Siuta