/ zakres oferowanych usług

Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące m.in.: konsultacje, rozwój strategii, wielobranżowy etap projektowy, materiały marketingowe oraz wsparcie i nadzór na etapie realizacji. Bez względu na skalę projektu, nasze usługi poprzedzone są dogłębną analizą potrzeb Inwestora, aby jak najlepiej dopasować je do indywidualnych potrzeb,

/ projekty architektoniczne

Dostarczamy indywidualne i wysoko spersonalizowane rozwiązania projektowe, precyzyjnie odpowiadając na oczekiwania Zamawiającego.

/ innowacyjne rozwiązania i ponadczasowe przestrzenie

Priorytetowo traktujemy funkcję, aby tworzyć przestrzenie, które przetrwają próbę czasu.

/ kompleksowy zakres usług

Działamy wspólnie od koncepcji po realizację, wykorzystując najnowsze technologie i techniki projektowe i prezentacyjne.

/ partnerstwo projektowe

Współpracujemy i doradzamy w sposób rzetelny, przejrzysty i efektywny - opierając nasze działania na dogłębnym rozpoznaniu potrzeb klienta i wzajemnym zaufaniu.

/ analizy, inwentaryzacje,  przedmiary i kosztorysy

Pomagamy w  zakupie i rozpoznaniu nieruchomości, wspieramy w szacowaniu budżetu i utrzymaniu przyjętych założeń na etapie realizacji.

/ opinie, ekspertyzy, weryfikacje dokumentacji

Przygotowujemy wszelkie niezbędne opinie i ekspertyzy, reprezentujemy Inwestora przed organami administracji publicznej, uzyskujemy warunki i uzgadniamy dokumentacje projektowe.

/ propozycja współpracy

Wyróżniamy się dużym doświadczeniem w szerokim spektrum projektowym:

nagradzane projekty urbanistyczne w dużej skali, założenia przestrzenne placów, alei, promenad, dziedzińców
/ nagradzane projekty obiektów wysokiej kultury (filharmonia, teatr), budynków biurowych, użyteczności publicznej, zespołów zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej
/ budynki przemysłowe (np. elektrociepłownie, fabryki)
/ budynki magazynowe, hale wielkoprzestrzenne
/ hotele i apartamentowce
/ indywidualne budynki mieszkalne jednorodzinne
/ fit-outy biur
/ projekty wnętrz dla przestrzeni komercyjnych i prywatnych
/ projekty w zakresie wzornictwa przemysłowego i mebli (oświetlenie, zabudowy meblowe, recepcje itp.)
/ wizualizacje i animacje fotorealistyczne

Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu projektowego i realizacyjnego:

/ analizy uwarunkowań i analizy chłonności
/ inwentaryzacje wielobranżowe
/ projekty koncepcyjne, budowlane, przetargowe
/ projekty wykonawcze
nadzór autorski
/ przedmiary i kosztorysy wykonalności założeń projektowych
/ opracowania do uzyskania certyfikacji ekologicznej LEED oraz BREEAM
/ sprawdzenia i uzgodnienia dokumentacji
/ opinie i ekspertyzy w zakresie konstrukcyjnym, ppoż, BHP i Sanepid